محصولات آرایشی بهداشتی نیر
درباره ما
خط مشی شرکت:

شرکت صنایع آرایشـی و بهداشتـی ابراهیمی به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (محصولات نیر ) که فعالیت خود را از سال 1375 آغاز کرده است با تعهد به افزایش رضایت مشتریان ، بهبود مستمر ، سلامت محیط زیست و ایمنی کارکنان ،اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ذیل نموده است.

ISO 9001:2008 استاندارد مدیریت کیفیت
ISO 14001:2004 استاندارد مدیریت محیط زیست
OHSAS 18001:2007 استاندارد ایمنی و بهداشت کارکنان
ISO 10001:2007 استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری
ISO 10002:2004 استاندارد رضایتمندی و بررسی شکایات مشتری
GMP : سیستم روش های مطلوب تولید

دراین راستا مدیریت سازمان تعهد می نماید که الزامات این استانداردها را رعایت نموده و آنها را به منظور بهبود مستمر اثربخشی این سیستم ها براورده نماید و خط مشی ذیل را بر پایه ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری و ارائه محصول با کیفیت، سرلوحه کار خود قرار دهد :

1- افزایش رضایت مشتری و اثربخشی پیگیری شکایات مشتریان
2- بهبود مستمر سازمان
3- تحویل بموقع سفارشات
4- ارتقاء سطح علمی کارکنان از طریق برگزاری دوره های اثربخش آموزشی
5- شناسایی و کنترل جنبه های مثبت و منفی زیست محیطی و ریسک های ایمنی و بهداشتی